Складання індивідуального плану розвитку клієнта


Навіщо це потрібно?

По-перше, професіонал, який чітко уявляє етапи розвитку власної кар’єри, розписані на роки вперед і бачить кінцеві результати, має серйозний стимул для їх виконання.

По-друге, індивідуальний кар’єрний план спонукає людину працювати краще, якісніше. Якість і швидкість просування по кар’єрних сходах залежить тільки він нього самого, оскільки перехід на вищий щабель відбувається при досягненні певних показників роботи, прописаних в індивідуальному плані.

Переконливість цих міркувань, підтверджених тривалим досвідом як ринкової, так і планової економіки, дозволяє стверджувати, що планування кар’єри необхідне. Питання полягає в тому, в якій формі і в якій мірі доречно і реально планувати індивідуальну кар’єру. Якщо в компанії таке планування не передбачено, професіонал повинен сам подбати про свій кар’єрний розвиток, звернувшись до консультанта і спільно з ним створити і реалізовувати план кар’єрного розвитку.

Складання індивідуального плану розвитку здійснюється з клієнтом поетапно:

•        Підготовчий етап – передбачає оцінку поточних компетенцій.

•        Спільне визначення пріоритетів розвитку клієнта відповідно до цілей його компанії-роботодавця або подальшого кар’єрного розвитку.

•        Складання схеми з узгодженими пріоритетами розвитку, переліком розвиваючих заходів. Вказуючи способи і терміни розвитку компетенцій клієнта та їх періодичність.

•        За необхідності узгодження плану розвитку з керівником або іншою особою яка приймає рішення.

•        Супровід клієнта на всіх етапах реалізації плану

•        Спільний контроль і оцінка успішності проходження плану.

•        Фінальна оцінка компетенцій.