Підготовка до співбесіди


На консультації клієнт отримує:

Розуміння логіки і структури процесу інтерв’ю;
Огляд видів інтерв’ю (що, як, в якій формі і з якою метою вас запитують);
Дієві методи для подолання хвилювання та стресу;
А також інформацію про те:

  • що таке професійні і особистісні компетенції ( і як вонизалежать від займаної позиції)
  • за допомогою яких питань зазвичай перевіряють досвід кандидата, його мотивацію, стесостійкість, націленість на результат, лідерські  якості, клієнтоорієнтованість та інші
  • які компетенції є ключовими безпосередньо для вашої позиції і як їх можуть оцінюватина співбесіді
  • як варто поводитися на інтерв’ю, щоб вас не визнали снобом або “наським хлопцем”
  • як рекрутери оцінюють невербальну поведінку або які жести та  міміка можуть вас підвести
  • які методи оцінки окрім інтерв’ю може використати компанія-працедавець для відбору кандидатів
  • як “ненав’язливо” зробити так, щоб вашу кандидатуру “не втратили” і про вас не забули на стадії відбору

Також кожен клієнт отримує алгоритм перевірки репутації працедавця і допомогу при складанні резюме на укр.\рос мові або на англійській ( за стандартами ЕU або USA).

Підтримка і коучинг клієнта здійснюється на всіх стадіях проходження співбесіди у потенційного працедавця (інтерв’ю з HR, інтерв’ю з керівництвом та інші оціночні процедури, передбачені в цій компанії). Здійснюється очно та\або дистанційно (телефон, skype). Тривалість супроводу визначається з кожним клієнтом індивідуально.